Z kroniky hasičů6. 11. 1881 – Na dolním konci obce vyhořela stavení čp. 50, 51 a 52. To přimělo občany k založení hasičského sboru.

Ten vznikl v roce 1883. Nejprve se k hašení používalo putýnek, kbelíků a až později jedné ruční stříkačky. Té si hasiči velmi vážili a pečovali o ni.

První prapor s vyšíváním získali hasiči od rodáka Josefa Kováře, který zbohatl v důsledku velké výhry. Vysvěcení praporu byla velká sláva, jíž se zúčastnilo i 14 okolních sborů.

15. 7. 1906 – Hasiči se zúčastnili župního cvičení v Semechnicích. Další rok zavítali do Bílého Újezdu a 18. 6. 1908 cvičili v Černíkovicích.

1914 – V Byzhradci byl ustaven dívčí sbor hasičů, který měl čtrnáct členek.

21. 6. 1914 se spolu s muži zúčastnily župního sjezdu v Houdkovicích.

15. 7. 1914 – Poslední schůze před 1. světovou válkou. Někteří členové museli na frontu, proto činnost sboru byla slabá.

23. 12. 1918 – První schůze sboru po válce. Přišlo na ni 22 členů. Uctili vzpomínku na ty, kteří ve válce padli.

7. 6. 1928 – Sbor uspořádal závody přes rybník na kolech po úzké lávce. Soutěžit přišlo 17 účastníků. Z místních se odhodlal Václav Říčař (čp. 6), který vyhrál první cenu. Vybralo se 15 729 korun, čistý zisk činil 9506 korun, přičemž 500 korun bylo darováno škole.

1938 – 1945 – V období 2. světové války byla činnost sboru oslabena.

1942 – Poslední zásah s ruční stříkačkou při požáru kůlny u Říčařů.

1944 – Poprvé použita motorová stříkačka na hašení požáru stavení u Hyláků.

1968 – Naposledy byl použit náklaďáček zn. Opel. Sbor poté dostal vozidlo Praga.

10. a 11. 7. 1982 – Velké oslavy sta let od založení sboru. Konala se zábava a veřejná schůze.
Došlo i na ukázky zásahů se starou stříkačkou s koňmi a také motorovou stříkačkou. Tady nastaly potíže, když praskla savice. Tehdejší velitel Václav Samek však neváhal, skočil do vody i se dvěmi savicemi a koš přidržoval nad bahnem.

Dnes jsou místní hasiči nepostradatelným spolkem, který chrání majek obyvatel Byzhradce i přilehlé osady Slavěnka,  a zároveň se s nimi umí dobře pobavit.

Svou historii začal sbor psát v roce 1883. Tehdy se obyvatelé obce rozhodli vytvořit spolek, který by chránil jejich majetek. Heslem se stalo: Bližnímu ku pomoci třeba o půlnoci.

V roce 1884, přesně na svatého Marka, dovezli tehdejší velitel František Šabata a podvelitel Josef Mňuk z kosteleckého nádraží novou stříkačku, která byla uložena do stodoly „staré" školy. K výjezdům bylo vybaveno 22 hasičů. Zbrojnice se hasiči dočkali v roce 1908. Tehdy to byla velká sláva, při níž se technika převezla do svého nového „domova".

Dnes má sbor 39 členů, přičemž tím nejstarším je devadesátiletý Josef Nosek. Do sboru vstoupil v roce 1943. Naopak tím nejmladším je teprve šestnáctiletý Ondřej Káda.

Jednotka pod starostováním Zdeňka Jablonského a velením Jaroslava Jablonského odvádí skvělou práci.

Pořádně rušný byl pro ně rok 1982 a 1983, kdy oslavovali své stoleté jubileum. Mnohem náročnějším byly zásahy v srpnu 1982, kdy začal hořet les Borovina, anebo opět v srpnu o rok později, kdy vzplálo strniště od porouchaného stroje.

Tehdy chytlo pole od čp. 17 až k čp. 82. Na pomoc spěchali zemědělci, občané a profesionálové z Dobrušky i Rychnova. Všechno, ale hasiči ustáli.

Perné chvilky povodňové

Zatěžkávacím testem se pro ně staly povodně v roce 1998. Červencová noc se vryla do paměti mnohých. Byla velká bouřka a rybník už nestačil pojmout všechny přívaly deště. Hasiči museli rychle varovat lidi.

Zněla siréna, vyzváněly telefony a členové sboru obcházeli domy i osobně.

Perné chvilky zažili hasiči i po vstupu do dalšího milénia. Červen 2000 byl horký. Sedmého dne vzplála stodola i obytná část domu čp. 66. Tehdy muselo pomoci celkem sedm jednotek i z okolí. Podobně rozsáhlý byl i požár o osm let později. Tehdy byl hlášen v truhlárně zemědělského areálu, kde se vznítily piliny. Včasným zásahem hasičů byly budova a stroje zachráněni.

Květen roku 2012 se do hasičské kroniky zapsal velkým písmem. Odpoledne ve čtvrt na tři začal hořet dřevěný štít a střecha rodinného domu čp. 64.

Zdolávat plameny přijelo kromě byzhradeckých hasičů i dalších pět jednotek. Požár se naštěstí podařilo velmi rychle lokalizovat.
Avšak nejen dřina je jejich téměř denním chlebem. Pravidelně se účastní hasičských soutěží. Mají svá trika a čepice s logem SDH Byzhradec.

V roce 2011 také připravili výstavu v hasičské zbrojnici u příležitosti srazu rodáků.

Letošní rok pro ně začal výroční schůzí a pak už se pozornost stočila na oslavy k 130. výročí od založení. Zásahová chvilka přišla 11. února, kdy v rybníce skončilo osobní vozidlo. Hasiči ho pomohli vyprostit a zkontrolovat, zda nedošlo k úniku provozních kapalin.

Ve svém vozovém parku dnes mají nejen historickou stříkačku, ale především stříkačky PS-12 a PS-8, s nimiž jezdí k zásahům. Dnes už se mohou spolehnout i na hydrant, který vznikl při výstavbě vodovodu v obci, samozřejmostí jsou zásahové obleky.