„Žádost o dotaci máme schválenou a na projektu se pilně pracuje. Nyní je připravováno výběrové řízení. Jakmile jeho podmínky schválí ministerstvo životního prostředí, pustíme se do hledání vhodné firmy," potvrzuje starosta.


Pokud vše půjde podle plánu, pak se stavbou by se mělo začít na jaře příštího roku.

Sirény i SMS

Nově tak bude zřízen systém několika srážkoměrů a hladinoměrů napojený na mobilní telefony. Jakmile by hodnoty přesáhly určitou mez, varovné zprávy by byly rozeslány na telefony osob ve vedení obce a také lidem, kteří patří k těm nejohroženějším.

Vybudováno bude i několik povodňových hlásičů,  které by sirénou včas varovali obyvatele před blížící se vlnou.
Náklady by se měly pohybovat kolem 1,6 milionů korun. To byl také i důvod, proč už nevznikl systém dříve. Bez dotace ho obec s ročním

rozpočtem kolem 2,5 milionu není schopná postavit. Schválená dotace pokryje 90 procent nákladů.