Finance byly použity na první část obnovy fasády kostela sv. Gotharda. Rekonstrukce, na které se částkou pět a sedmdesát tisíc korun podílelo také město Hořice, si vyžádala investici v celkové výši sedm set osmdesát tisíc korun. „Téměř polovina kostela má nyní nový plášť a při slunečním světle září do krajiny,“ říká farář Filip Janák. Dodává, že v letošním roce by měly práce dále pokračovat. V případě vyššího příspěvku z Ministerstva kultury by mohla být celá fasáda hotová již letos.