OPRAVA TRVALA ZHRUBA TŘI ROKY

Žalobu k soudu podala radnice v Meziměstí, která stavbu cyklostezky firmě na základě výběrového řízení zadala. Terčem žaloby je údajné zpoždění, které měla firma způsobit při odstraňování zjištěných závad. „Zjistilo se, že při zhotovení stavby vznikly podstatné výškové rozdíly oproti projektu. A to byl zřejmě důvod, proč se na cyklostezku stahovala voda," říká místostarosta Meziměstí Pavel Hečko. Firmě pak trvalo asi tři roky, než tuto závadu odstranila. „Za téměř tříleté zpoždění žádáme smluvní pokutu ve výši 3 miliony 969 tisíc korun," vypočetl místostarosta.

S žalobou však stavební firma nesouhlasí.

„Pokuta není oprávněná, je totiž vedena v rámci reklamace, kterou naše společnost neuznala. Město navíc po celou dobu sporu využívalo cyklostezku bez jakéhokoliv omezení," sdělil ředitel společnosti PB SCOM s.r.o. Jiří Pavlištík.

Samotné podání žaloby už stálo stovky tisíc: „Při podání žaloby jsme museli zaplatit poplatek, který je určen ze žalované částky. V našem případě 198 tisíc korun. V dřívější době jsme si nechávali vypracovat znalecký posudek, ten nás vyšel na zhruba dvacet tisíc a byl určen jako podpůrný materiál při jednání se společností PB SCOM. A samozřejmě nás něco bude stát i soudní jednání," sdělila starostka Eva Mücková.

Žalovaná společnost by se však ráda soudnímu jednání vyhnula: „V zájmu naší společnosti je se dohodnout. Je totiž zbytečné zvyšovat náklady na obou stranách sporu. Prostor pro dohodu je stále možný, a to i v průběhu soudního jednání," míní ředitel stavební firmy Jiří Pavlištík.

SOUD UŽ VYDAL PLATEBNÍ ROZKAZ

Poté, co byla podána žaloba, byl soudem vydán platební rozkaz. „To je svým způsobem takové prozatímní řešení. Jde o to, jestli bude žalovaná společnost reagovat, a zda podá proti platebnímu rozkazu odpor. Pokud by nereagovala, částka bude v plné výši pravomocně přisouzena," sdělil právník Václav Chmelík z KVB advokátní kanceláře z Pardubic, která město Meziměstí ve sporu zastupuje.

Žalobou se zabývá Okresní soud v Přerově. Případné datum projednávání sporu soud zatím neurčil.

ZA CHYBY PIKÁ JEN DODAVATEL

Cyklostezka Vižňov Nowe Siodlo, byla poprvé předána do užívání v září 2011. Na české straně však SCHKO Broumovsko zakázala asfaltovat. A pro povrch cyklostezky nařídila použít minerální beton, což je jen mechanicky zpevněné kamenivo. Takto vytvořený málo odolný povrch, však užívání stezky nevydržel a po necelých dvou letech se rozpadl. Stalo se tak přesně to, před čím varoval již před zahájením stavby projektant, který kvůli zatížení stezky prosazoval asfalt. SCHKO Broumovsko však užití asfaltu opakovaně odmítla.

Nevhodnost použití minerálního betonu potvrdil i znalecký posudek, který si objednala radnice v Meziměstí, aby našla příčinu rozpadu stezky. Posudek vypracovaný Stavební fakultou ČVÚT v Praze odhalil výškové rozdíly stezky oproti projektu, které musel dodavatel odstranit. Také užití minerálního betonu, označil posudek za nevhodné. A to zejména pro cyklostezku v Meziměstí, která je specificky zatížena: „Použití mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton, pozn. redakce) do obrusné vrstvy konstrukce vozovky, která má sloužit současně jako cyklostezka a jako polní cesta pro zemědělskou techniku, nelze považovat za optimální," říká odborný materiál.

RADNICE ZVÝŠENÉ NÁKLADY NEŘEŠÍ

Posudek konstatoval, že minerální beton, nemohl zátěž cyklostezky vydržet, a proto se cesta za téměř 6 miliónů korun rozpadla. Radnice v Meziměstí, už s posudkem v ruce, proto v listopadu 2013 znovu požádala o povolení asfaltovat. Povolení dostala. Pro naprosto shodný projekt, tak úředníci SCHKO, vydali zcela opačné rozhodnutí. Změna povrchu na asfaltový si ovšem vyžádala další miliony.

V září 2015, kdy došlo k položení nového asfaltového povrchu a k novému slavnostnímu předání cyklostezky do užívání, dosáhly dodatečné náklady do výše 162 tisíce eur, což je téměř 4,3 milionu korun. Vedoucí SCHKO Broumovsko Hana Heinzelová, která rozhodnutí o zákazu i následném povolení asfaltovat podepsala, sdělila už dříve, že se za rozpad stezky odpovědná necítí.

OBEC BY MĚLA ŽÁDAT NÁHRADU, ŘÍKÁ PRÁVNÍK

„Obec by se měla obrátit o náhradu k českému státu, protože přišla o své prostředky, respektive tyto prostředky byla nucena zbytečně vynaložit znovu na totéž, a to v důsledku nesprávného postupu správního úředníka státu," je přesvědčen právník Jiří Všetečka. „Je v podstatě jedno, co přesně úředníka vedlo k zákazu použití asfaltu a nařízení jiného povrchu. Zda to byla neodbornost či neznalost. Za jeho jednání je vždy zodpovědný stát, jestliže se toto rozhodnutí ukázalo špatným z jakýchkoliv důvodů, existujících již na samotném počátku. Této zodpovědnosti jej nezbavuje ani následně vydané rozhodnutí opačné, které navíc potvrzuje původní navrhované řešení," vysvětluje právník. Možnost vymáhat náhradu škody ze strany obce řeší i zákon: „Podle zákona obec takovou možnost má, leč doposavad, i přes řadu ještě více vykřičených případů, se tak neděje. Navíc by měl stát vedle toho uvážit, a to i dotčená obec, zda se takový úředník nedopustil nejméně přečinu maření úkolu úřední osoby, jehož se dopustí ten, kdo z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, a iniciovat příslušné řízení," konstatuje právník.

NÁKLADY MUSÍ SPOČÍTAT ODBORNÍK

Bude radnice stejně, jako po stavební firmě, žádat i po SCHKO, aby nesla odpovědnost za svou práci? V únoru 2015, se místostarosta Pavel Hečko vyjádřil pro Deník takto: „Do této chvíle jsem tento problém neřešil. Prioritou bylo najít způsob, jak uvést cyklostezku do stavu, který umožní její bezproblémové užívání… Ale nemohu vyloučit to, že se půjde po odpovědnosti za to, že ty náklady jsou vyšší. Ta cesta je možná, já ji nevylučuji," řekl místostarosta. O půl druhého roku později, v červenci 2016, opět pro Deník prohlásil: Těžko říct, kolik peněz by to stálo, kdyby se asfaltovalo hned, a kolik to stojí teď, když se to dělalo dodatečně. Na to skutečně neumím odpovědět. Je ale jasné, že zvýšené náklady tu jsou. To ale musí spočítat nějaký odborník," dodal místostarosta Meziměstí.

Jiří Máslo