Funkční období totiž také končí ředitelce ZŠ Poděbradova Michaele Štálové, ředitelce MŠ J. Š. Kubína Monice Vitvarové a řediteli ZŠ Husova Romanu Marešovi. V jejich případě nebude konkurz vyhlášen a ve funkcích budou pokračovat.

Truhličkovi je vyčítán především způsob komunikace s podřízenými, rodiči a spolupracujícími institucemi. Rada při svém rozhodování o vyhlášení konkurzu projednala i dopis adresovaný vedení města.

„Kritika byla především v tom, že klesá zájem rodičů děti do této školy přihlásit. Dále jsou zde stížnosti učitelů na způsob komunikace a i rodiče vnímají nedobrou atmosféru ve škole,“ konstatoval místostarosta Petr Hamáček, který má na starosti gesci školství. „Všechno se dalo na misky vah a nakonec radní čtyři ku třem rozhodli, že výběrové řízení vypíší a ředitele k 31. červenci z důvodu vyhlášení konkurzu odvolají z funkce,“ pokračuje Hamáček.

„Ředitel Ivan Truhlička zde odvedl hodně práce, dobře propaguje školu, ale v okamžiku, kdy komunikace narušuje atmosféru ve škole a vystresovaní kantoři chodí do třídy, nemůže vzdělávání fungovat dobře, to nejde,“ domnívá se radní Luděk Havel.

Druhý místostarosta Jan Jiřička byl jedním z těch, kteří byli proti vypsání konkurzu. „Ve škole platí jasná pravidla, jasný řád, jsme spokojeni s tím, co si dětí odnášejí, kantoři si nám ani rodičům nestěžují, koncepce rozvoje školy se nám zdála smysluplná,“ oponuje Jiřička.

Podle vyjádření radnice Ivan Truhlička zřejmě post ředitele znovu obhajovat nebude.

„Vyhlášení konkurzu pouze na naší škole, zatímco v jiných městských příspěvkových organizacích ředitelé ve výběrových řízeních své funkce už léta obhajovat nemusí, považuji za zarážející až diskriminační. Tím spíš, že uváděné důvody jsou založené na něčích dojmech a nikoli na faktech,“ uvedl Truhlička.

Zdůraznil, že ve škole proběhlo i na anonymní udání bezpočet kontrol včetně těch, zaměřených na rovné zacházení se zaměstnanci a žádná z nich žádné pochybení nenašla.

„Vypsání konkurzu za těchto okolností považuji za neopodstatněné vyjádření nedůvěry ze strany zřizovatele a bez vzájemné důvěry se v mé pozici pracuje velice těžko. Proto jsem v této chvíli na devadesát procent rozhodnut se do něj nepřihlásit,“ dodal Ivan Truhlička.