Stávající stodola i stáje, které si pronajímá místní jezdecký klub, přijdou zbourat. Místo nich vyroste nový objekt za 35 milionů. Investorem je kraj.

Depozitář je nezbytný, neboť od devadesátých let bojuje jičínské muzeum o prostory pro uložení sbírkových předmětů. Část depozitních předmětů má na zámku, kde sídlí, a na faře v Robousích. Jedná se většinou o nábytek a stroje. Větší část sbírky byla původně uskladněna na půdě jičínského zámku, kvůli nevyhovujícím podmínkám musela pryč. „Pátým rokem máme pronajatý komerční prostor v Soudné, za který platíme dost vysoký nájem. Pro muzeum je naprosto nezbytné mít vlastní depozitář,“ tvrdí Michal Babík, ředitel muzea, podle kterého je cíl naprosto hmatatelný: mít vlastní depozitář, o který bude muzeum pečovat a rozvíjet ho.

Stáje půjdou k zemi

„Nabízel se prostor v Robousích, který vlastní kraj. S místním jezdeckým klubem, který si zázemí pronajímá, jsme v podstatě dohodnuti. Zdeněk Jirásek se stěhuje, k poslednímu březnu stáje opustí,“ hovoří ředitel o budovách na snímku, určených k demolici.

Záměr se připravuje od roku 2014, od výzvy do norských fondů, kdy muzeum jako žadatel neuspělo. Nyní se dokončuje nová dokumentace, ale už v kompetenci kraje. „Krajský úřad čeká na vydání územního rozhodnutí, poté požádá o stavební povolení. Pokud nebudou námitky, získání povolení se očekává o prázdninách tohoto roku,“ popisuje Sylvie Velčovská v zastoupení kraje aktuální stav příprav. Plán je zahájit výstavbu, která má trvat 16 měsíců, ještě před koncem roku. Schválené finanční krytí je 35 milionů.

„Objekt bude mít kancelář a základní vybavení. Do depozitáře budeme moci vjíždět autem a suchou cestou tak přepravovat sbírkové předměty,“ zmiňuje Babík výhody nového zařízení.

Depozitář uleví především chodbám jičínského zámku, odkud zmizí rozměrné skříně. Není to hlídaný prostor a neodpovídá ani klimatickým podmínkám uskladnění. Ideálně by se mohly přesunem uvolnit tři místnosti, které budou v budoucnu využity pro rozšíření expozice.

Ředitel Babík už má vizi, jak prostory zařídit a sonduje možnosti. „Rád bych, aby se za uspořádáním objevilo některé známé jméno, nicméně nechceme předjímat, kdo to bude. Chceme zachovat interaktivitu stálé expozice, zůstat muzeem hry, nechceme nové technologie, ale tradiční sklo, dřevo,“ poodhaluje Babík, co dál.