Jak tato spolupráce vznikla?
Nejedná se o žádný oficiální projekt. Jakožto univerzita, která vznikla z někdejší pedagogické fakulty, se cítíme být školám v kraji hodně blízko. Na začátku školního roku tak lidé z vedení univerzity vyráží do škol v kraji. Byl to nápad našeho rektora, který je letos v Peci pod Sněžkou. Já sama vyhledávám obce, na které mám nějakou osobní vazbu. Vloni jsem třeba byla na základní škole ve Všestarech, kde jsem začínala učit. Letos jsem vyrazila do Olešnice, protože jsme tu mívali chalupu. Třicet let jsme sem jezdili a znám místní obyvatele.

Co to základní škole přinese?
Do školy, kterou navštívíme, vždy přivezeme nějaké drobné dárky. Školám pak hlavně nabídneme možnost, kdy se mohou s dětmi přijet podívat, jak to vypadá na vysoké škole. Učitelům také umožňujeme další zvyšování kvalifikace.

Má to přínos i pro univerzitu?
Posiluje to vazbu mezi akademickou půdou a praktickým životem. Naši studenti mají kam vyrážet na praxe.