V Jičíně se iniciativy ujali členové Jičínského spolku pro architekturu a urbanismus. V sobotu v 9 hodin se na nádvoří zámku u vstupu do muzea koná malá diskuze na téma Je symbolem Jičína jen Valdická brána? Po oba víkendové dny se můžete v 10 hodin na schodech v jičínském zámeckém parku potkat s historičkou Evou Chodějovskou a vydat se na dvouhodinovou procházku na téma Čeněk Musil - Tvůrce meziválečného Jičína. Právě on proměnil poněkud ospalý Jičín přelomu století během dvaceti let v moderní maloměsto.

V sobotu ve 13.30 můžete vyrazit také do bývalé přádelny v Nové Pace. Čeká vás tu komentovaná prohlídka včetně promítání o novopacké industriální architektuře s architekty Martinem Doubkem a Lukášem Erbanem.

V neděli odpoledne zase budou v Lomnici zpřístupněny jinak uzavřené sakrální památky – kostel sv. Mikuláše, kostel a Boží hrob na hoře Tábor, hřbitov se Svobodovou hrobkou, zvonicí, márnicí a kostelem sv. Jana Křtitele, kaple na Podměstí a v Nových Dvorech, Karlovské náměstí a kostel sv. Prokopa v Nové Vsi nad Popelkou. Zaujal Vás program? Pak přijďte, vstup na všechny akce je naprosto zdarma!