Mlýnské zařízení byla jedna stolice, kolo v průměru šest metrů a chléb byl pečen jen pro domácí spotřebu. Prvním mlynářem byl Václav Netík rodák z Rovného č. p. 15, poté jeho syn Josef Netík a následně František Netík, příbuzný Josefa Netíka. Od F. Netíka mlýn koupil František Koldert, který z Rovného odešel na Rzy č. p. 2 u Nového Hrádku, kde byl jen několik let a roku 1882 prodal mlýn na Rzech Josefu Čížkovi z Dobrušky. Koldert mlýn v Rovném prodal panu Hornychovi a on ho prodal Josefu Peizkerovi rodáku z Brusnice okres Trutnov. V době, kdy byl Josef Peizker ve válce, jeho manželka Marie mlýn roku 1877 pronajala panu Smolovi, který dle kronik založil požár chalupy č. p. 2 na Chmelišti, za což byl roku 1893 potrestán žalářem na 15 roků. Po návratu z války Josef Peizker odešel pracovat do mlýna v Praze Michli a mlýn v Rovném prodal panu Michlovi z Dobrého. Ten ho roku 1914 směnil s Františkem Valtrem za chalupu. Poslední mlynář František Valter byl sedm roků na vojně, do čehož přišla první světová válka, kde utrpěl na zdraví a na následky roku 1922 zemřel. Jeho manželka Pavlína Valterová rozená Šmídová z obce Nedvězí č. p. 12 po celou dobu, kdy byl její manžel na vojně mlela obilí, dělala kroupy a prý i šindel. Když už jako vdova na vše nestačila, tak roku 1928 mlýn prodala sekerníkovi Ludvíku Chaloupkovi, rodáku a obyvateli z obce Libel u Rychnova nad Kněžnou, který zde provozoval sekernictví. Funkce mlýna tak v Rovném zanikla.

Živnost hostinská u Ulrychů, spolky a kultura ve vesnici Rovné

Hospoda u Ulrychů v č. p. 2 byla známá vynikající odbornou úrovní a také tvořila významnou roli rovenské kultury. Konaly se tam taneční zábavy, plesy za zimních měsíčních úplňků a hrála divadla, jejichž hlavním organizátorem byl místní učitel Libor Vlk, rodák z Kolína a otec dvou dětí. Dále ve vsi působily spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Místní organizace republikán. strany čsl. venkova a M.S.R.D. = Místní sdružení republikánského dorostu čsl. venkova.

Místní sdružení republikánského dorostu čsl. venkova v Rovném

Bylo založeno 29. června 1929 a mělo 28 členů. Předsedou byl Josef Ulrych z Rovného č. p. 2. Dne 15. září 1929 uspořádalo v Rovném dožínkovou slavnost spojenou s oslavou svatováclavského milenia za součinnosti všech obyvatel obce Rovné a M. S. R. D.v Sudíně a Kamenici, kterou zpestřily alegorické vozy a staročeské kroje. Po celý den svítilo slunce, což se odrazilo na velké návštěvnosti z okolních vesnic. Krajní obětavost místního občanstva přispěla k plnému zdaru slavnosti. Byl pozván i fotograf, který navíc nafotil a společně s M. S. R. D. Rovné vydal dvě pohlednice vesnice. Jedna z nich letos vyšla v Rychnovském deníku k prvnímu dílu seriálu o historii obce Rovné.

Milan Práza