V minulosti proto připravila projekt, který měl řešit zásobování pitnou vodou i odkanalizování té odpadní. Podle vedení obce by měl takový záměr větší šanci na zajištění finanční podpory z dotací a zároveň by se ušetřilo na výkopových pracích, které by stačilo provést jen jednou.

„Sice jsme již obdrželi územní rozhodnutí na projekt, který zahrnoval výstavbu kanalizace, ale rozhodli jsme se v něm nepokračovat. Část občanů se totiž postavila proti tomuto záměru," uvedl starosta Luboš Řehák s tím, že obec bude napříště usilovat jen o realizaci vodovodu. A to i přesto, že provedení této akce samostatně by se mělo prodražit.

„Původní odhad nákladů na výstavbu vodovodu byl 12 milionů. Nyní jsme se dostali na 20, přestože díky vstřícnosti města Dobrušky, která se rozhodla opravit svou čerpací stanici v Křovicích, nám z projektu odpadl vodojem. Původně jsme totiž počítali s tím, že výkopové a zemní práce budou provedeny najednou," vysvětlil starosta.

Současné plány počítají s tím, že první a jednoznačně nejrozsáhlejší etapa by měla pokrýt nejhustěji osídlené části obce a končila by u přírodního divadla.

Právě v jeho blízkosti se měla podle původních záměrů nacházet čistírna odpadních vod. Její předpokládané umístění bylo jednou z hlavních příčin nesouhlasu některých občanů. Další bylo umístění čerpací stanice.

Nespokojení občané se proti podle jejich názoru nešťastnému projektu rozhodli bránit úřední cestou.
„Projekt je řešen nešťastně. Čistírna odpadních vod by se totiž měla nacházet  v lokalitě Valské Doly, hned vedle přírodního divadla," uvedla v diskusi pod jedním z článků uveřejněných v Rychnovském deníku místní obyvatelka.

Krajský úřad jakožto odvolací orgán však námitky vznesené několika osobami proti udělení územního rozhodnutí zamítl.

Nyní mohou odpůrci kanalizace slavit úspěch. Přestože starosta je s výsledkem letitého úsilí smířen, nepovažuje jej za nejšťastnější.

„Pokud se kanalizace nepostaví, budeme stejně muset v budoucnu řešit likvidaci odpadních vod nějakým jiným způsobem. To se bude týkat nejen soukromých objektů, ale i těch obecních," uzavřel starosta Valu.

Kromě něj tak bude zklamaná i ta část občanů, která záměr na výstavbu kanalizace podporovala.