Sbírka s názvem „Plníme přání seniorům" byla odstartována v dubnu a poběží až do konce června. Ze 327 zájemců, jednotlivců i celých zařízení vybrala porota čtyřicítku účastníků, jimž může veřejnost přispět na splnění přání.

Soukromá společnost, která je spolu s Asociací sociálních služeb a Diakonií Českobratrské církve evangelické pořadatelem této akce, každou vloženou částku zdvojnásobí.

Díky tomu již byla vybrána celá potřebná částka na zajištění canisterapie pro klienty opočenského domova důchodců. Již jednou tu měli dvě terapeutky se psy a kočkami a klienti na zvířecí společnost reagovali velice pozitivně.

„Styk se zvířaty má pro naše klienty hlavně psychologický přínos, protože senioři se mají na co těšit. Dotykový kontakt se zvířaty také stimuluje jejich fyzickou aktivitu a u seniorů, kteří mají tendenci stahovat se do izolace,  zlepšuje komunikaci," uvedla Kamila Vilímková, ředitelka Sociálních služeb města Opočna, s tím, že tyto návštěvy u klientů oživují příjemné vzpomínky a emoce z dřívějších období života.

Další takové setkání se díky finanční sbírce uskuteční již koncem tohoto měsíce, ale pro klienty to bude překvapením. V průběhu následujícího půl roku by mělo dojít celkem na šest těchto návštěv.

„Klienty, kteří jsou schopni pohybu, shromáždíme na jednom místě, kde jim terapeutky povypráví něco o zvířatech a předvedou jejich dovednosti. Potom si je mohou všichni pohladit a pomazlit se s nimi," popsala průběh těchto setkání Jana Čepelková, sociální pracovnice domova pro seniory.

Následně se dostane i na ty, kteří jsou upoutáni na lůžko. Terapeutky jim umožní především kontakt s kočkami, na které nepohybliví senioři lépe reagují.

Zcela jiné přání vyčetli z chováni svých svěřenců pracovníci domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí, který se specializuje na osoby s Alzheimrovou nemocí.

„S našimi klienty jezdíme do podobných zařízení například na sportovní dny. Všimli jsme si, že je hodně baví hrát ruské kuželky, které jsou pro ně snadno ovladatelné. O formulaci našeho přání jsem tak nemuseli dlouho přemýšlet," osvětlil ředitel Karel Vacek s tím, že potřeby svých svěřenců zjišťují pracovníci domova především pozorováním.

Mimo to poznamenal, že tento nenáročný sport seniory všestranně obohacuje. „Je to pro ně zábava, která je naplňuje radostí. O nějaké soutěžení u nich už nejde. Hra jim ale zároveň umožňuje fyzický pohyb, jehož mají lidé s Alzhaimrovou chorobou velkou potřebu," dodal ředitel.

Na rozdíl od opočenského domova, kterému prostředky přišly již včera na účet, není ještě částka pro pořízení kuželníku zdaleka vybrána. Lidé ochotní pomoci tak mohou stále přispívat různými způsoby, které jsou uvedeny na internetových stránkách plnime-prani-seniorum.cz. Celková částka potřebná na pořízení ruských kuželek do domova důchodců není vysoká. Přesahuje šest tisíc korun.

Opočno a Albrechtice nad Orlicí však pochopitelně nejsou v této dobročinné sbírce samy. „Cílem kampaně je splnit přání vybraným individuálním seniorům a zařízením pro seniory v celkové hodnotě až 1 500 000 korun," uvedla Jana Klusáčková, která má na starosti propagaci projektu.