JIŘÍ VÁCLAVÍK
vyšetřovatel rychnovských hasičů
O objektivnosti státní maturity nejsem úplně přesvědčen. Dle mého názoru nelze například dost dobře  srovnávat znalosti studentů gymnázií a odborných škol nebo učilišť. Velké výhrady mám i k jakési degradaci maturantů a přemíře novodobých vysokoškoláků. Vysoká škola byla dříve výsadou několika málo šikovných a schopných jedinců, a tak to mělo i zůstat. Kolem sebe vidím, že nám začínají chybět odborníci na kvalitní černé řemeslo. K podezření na opisování nebo podvádění na dvanácti školách se nedokáži vyjádřit, protože k této problematice nemám dostatek podkladů a informací.
Verdikt: SPÍŠE NE

YVONA BŮŽKOVÁ
ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Dnešní otázky v sobě nesou určitý paradox. Jsou-li současné maturity objektivnější než dřív, jak je potom možné, že ve dvanácti školách došlo k tomu, že studenti opisovali a podváděli, a že jim to bylo umožněno ať už nedbalostí zadávajícího učitele nebo v důsledku úmyslu pomoci žákům a potažmo škole k lepším výsledkům? A byl-li to úmysl, co bylo jeho příčinou? Vlastní iniciativa, nebo tichá dohoda ve škole vedená snahou zaujmout lepší pozici v tolik médii oblíbených žebříčcích škol a vylepšit tak svůj obraz v očích potenciálních uchazečů o studium? Objektivitu mají mimo jiné zaručit externí hodnotitelé didaktických testů a písemných prací z cizích jazyků, ale jak je vidět, systém maturit nedává záruku, že objektivní hodnotitelé budou hodnotit objektivně získaná data. Možná stará maturita nebyla objektivnější. Písemnou práci z češtiny opravoval češtinář, který se vás čtyři roky snažil naučit, jak se taková slohová práce píše a u ústní maturitní zkoušky vás zkoušel kantor, který vám čtyři roky říkal odpovědi na otázky, které vám potom kladl. Jak mohl být objektivní? Mohl a je stále, protože hodnocení není nic jiného než subjektivní názor na objektivní skutečnost, kterou zároveň posuzují další členové komise, a shody bylo a je nutné dosáhnout.
Verdikt: SPÍŠE NE

Porotci se spíše kloní k názoru, že státní maturita příliš k objektivitě nepřispěla.