Stavba nad školní jídelnou, kde vzniknou tři učebny, dvě odborné jazykové a jedna přírodovědná badatelna s kabinetem, si vyžádá uzavření části školy včetně jídelny. Projekt zahrnuje také vybavení nových učeben, toalety a bezbariérový výtah. Součástí plánu je také modernizace učeben fyziky a chemie ve staré budově. Peníze jsou určeny rovněž na stavbu chodníků ve školní zahradě a úpravu školního dvora. Hotovo má být na podzim příštího roku.