V areálu bývalé fary kraj postaví přízemní depozitář s výtahem, kde kromě dalšího místa pro řádné uložení sbírkových předmětů vzniknou i prostory pro příjem, ošetření a evidenci sbírkových předmětů a také zázemí pro zaměstnance a materiálně technické zázemí provozu.

Stavba byla nevyhnutelná. Některé sbírkové předměty jsou uloženy na chodbách jičínského zámku v nevhodných klimatických podmínkách. Část sbírek se pak nachází v komerčním pronájmu, což je velice nákladné.