V úterý převzal starosta města Jan Malý z rukou náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj pamětní list a šek na 100 000 Kč. Vítězem a Historickým městem roku 2015 se stal Příbor.

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se Jičín pravidelně účastní již od roku 1995 a získává tak finance na opravy historických objektů v centru města.

V krajském kole soutěže Jičín letos zvítězil již poosmé a získal 100 000 Kč a pamětní list. Zároveň postoupil do kola celostátního. Předání titulu Historické město se konalo 19. dubna ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Nominaci na vítěze obdržela ze čtrnácti vítězů krajských kol města Jičín, Příbor a Litoměřice. Titul Historické město roku 2015 a odměnu 1 milion korun nakonec získal Příbor, Jičín spolu s Litoměřicemi obdržel jako nominovaný dalších 100 000 Kč.

„Pro Jičín je to v této soutěži mezi historickými městy z celé naší republiky významný úspěch. O to víc, když jsme tuto nominaci získali již podruhé za sebou," uvedl k získání nominace starosta města.

Místostarosta Petr Hamáček k tomu dodává: „Soutěž je opravdu jednou z nejprestižnějších v kategorii všech soutěží měst a dá se přirovnat k druhému místu u Českého lva, Thálie nebo Magnesie Litera."

Předání se zúčastnili také zaměstnanci Městského úřadu Jičín – investičního odboru, který dohlíží na realizaci staveb, odboru kultury a cestovního ruchu, který celý Program regenerace zaštiťuje a administruje a oddělení státní památkové péče. „Věřím, že se v Jičíně bude do budoucna dařit postupně a hlavně citlivě obnovovat i další památky, ať už za přispění dotací, nebo z rozpočtu města," říká Martin Mezera, vedoucí oddělení státní památkové péče.

V krajském kole město Jičín již zvítězilo v letech 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 a 2010, 2014 a 2015. Vloni poprvé bylo také nominováno na titul Historické město ČR. Jičín se snaží opravovat památky, nejenom v centru města, postupně a systematicky. Z nejzajímavějších akcí, které město v minulosti podpořilo právě z Programu regenerace, patří synagoga, kostel P. Marie de Salle, varhany v kostele sv. Jakuba Většího.

V posledních letech to byla také např. oprava domu č. p. 2 pro K-klub, střecha budovy K-Klubu na Valdštejnově náměstí, anebo část městských hradeb.
Největší částky ale nyní jdou do oprav areálu Valdštejnské lodžie, kde se daří renovovat terasní zdi a původní zelenou fasádu získal letos také Letohrádek. Na Valdštejnově náměstí se díky programu a ve spolupráci se soukromými vlastníky opravilo již 12 historických domů.
  Magdaléna Doležalová, komunikace s veřejností