„Prostředky půjdou na činnost záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy. Do této stanice putují i zvířata odchycená na území města Jičína,“ vysvětluje mluvčí radnice Jan Jireš důvod přidělení dotace.

V zařízení se dostane zvířatům zdravotního ošetření i odborné péče a jsou připravována na vypuštění zpět do přírody, pokud jim to jejich stav dovoluje.