Klub Exit Jičín, PoHoDa Hořice a Relax Nová Paka nabízejí nejen pomoc se školními úkoly a studiem doma, ale také intervenci v případě, že se jim nedostává potřebných informací, nerozumějí aktuální situaci a potřebují radu nebo pomoc při orientaci ve svých současných problémech a potížích během karantény.

Nízkoprahové kluby se také snaží nahradit dětem a mladým lidem absenci spolužáků a školního kolektivu a přicházejí s nabídkou programu na dny volna.