Poté odpovídal na dotazy přítomných, a to jak ze své lékařské praxe, tak z osobního života. Bylo nabito!