Spor mezi jičínskou radnicí a provozovateli hotelu reStart kvůli úhradě půlmilionové pokuty má další dějství. Starosta Jan Malý bude s firmou znovu jednat, rozhodli o tom zastupitelé při svém posledním jednání.

Přitom radnice už chtěla spor řešit soudní cestou.

Firma pokutu neuznává

Starosta města při veřejném zasedání shrnul základní fakta. Smlouva na přestavbu hotelu Start byla třemi dodatky prodloužena. Při posledním jednání k dohodě nedošlo, hotel byl nakonec otevřen se zpožděním. Firma ovšem pokutu neuznává a nepřišla od ní ani žádost o prominutí sankce.

„Firma s námi musí komunikovat a jednat, což nečiní,“ připomněl místostarosta Petr Hamáček, podle kterého radnice byla a je k jednání vstřícná.

Provozovatel hotelu věří v dohodu

Město přitom firmu vyzvalo k uhrazení pokuty už vloni, zatím bezvýsledně. Jednatel společnosti Jan Ent tvrdil, že investoři závazkům dostáli a o žádné pokutě neví. Firma nezareagovala ani na předžalobní upomínku a starosta Jan Malý byl proto pověřen radou uzavřít smlouvu s advokátní kanceláří o vymáhání pokuty soudní cestou. Vše se zatím odkládá. Podle starosty ale firma jasně nedodržela smlouvu, která byla řádně uzavřená a město má právo pohledávku vymáhat.

„Klíčem k jednání je uznání smluvní pokuty,“ obrátil se při zasedání na Jana Enta starosta. Dotaz zůstal nezodpovězen.

Jan Ent znovu argumentoval, že šlo o zpoždění pouze několika týdnů. Hotel byl zprovozněn v červnu. „Věřím, že dojde k dohodě, my ani město se rozhodně nechceme soudit, vždyť jsme sousedé,“ prohlásil Jan Ent.

Jak nám potvrdil tiskový mluvčí města Jan Jireš, termín společné „usmiřovací“ schůzky zatím nebyl stanoven.

Fakta
Město prodalo hotel firmě Start v lednu 2010 za 12 milionů korun. Smlouvou byl stanoven termín dokončení díla a případné sankce.Firma termín nesplnila a 3x požádala o jeho odložení. Poslední termín byl konec dubna 2018, firma však hotel otevřela až v červnu. Její vedení poukazuje, že zdržení bylo pouze v týdnech, radnice oponuje, že na výši pokuty to podle smlouvy nemá vliv.