Množství vysazovaných stromů je letos minimální, protože není třeba znovu zalesňovat velké plochy jako po kalamitách. „Například po poslední kalamitě to bylo milion a půl stromů,“ uvedl Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Ve vlastnictví města je v současnosti zhruba 3800 hektarů lesa.