Na naši školu byli totiž poprvé pozváni anglicky mluvící dobrovolníci ze vzdělávacího a rozvojového centra OKO sídlícího v Rychnově nad Kněžnou. Skupina čtyř mladých lidí,  Irka, Skotka, Francouzka a Rakušan se rozdělili do dvojic a všichni žáci měli po prostřídání možnost pracovat se všemi mluvčími.

Ti si pro naše žáky připravili několik zajímavých konverzačních aktivit a snažili se zpočátku nedůvěřivé žáky „rozmluvit".

Většina z nich, hlavně těch starších, nakonec pochopila, že je to jedinečná šance vyzkoušet „svou angličtinu" a spadl z nich pochopitelný počáteční ostych.

Poprvé, ale rozhodně ne naposledy

Tento první pokus o multikulturní setkání na častolovické škole se velmi vydařil, žáci zkušenost kvitovali s nadšením, a proto jsme se rozhodli pokračovat v této tradici a zvát rodilé mluvčí na naši školu od příštího školního roku pravidelně.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem mluvčím – Bex, Anne, Lisa a Martin a samozřejmě také paní Jitce Bartošové ze vzdělávacího centra OKO za jejich ochotu a vstřícnost. Těšíme se na další spolupráci.

⋌Andrea Micherová
⋌Jana Řízková