Aneb lidé, jež pomáhají druhým bez nároku na finanční nebo jinou materiální odměnu. Jejich práce je pro sociální služby nepostradatelná. Jak dobrovolnictví vypadá z pohledu toho, kdo ho vykonává?

To nám přiblížila slečna IVETA RESLOVÁ (23), jež dochází přes dva roky do služby Tréninkový byt občanského sdružení Pferda, které pomáhá lidem s mentálním postižením překonávat svůj handicap a zařazovat se do běžné společnosti.

Iveta má za sebou již 300 hodin dobrovolnické práce, při níž studuje na vysoké škole v Hradci Králové obor speciální pedagogika. Vzhledem k tomu, že má s dobrovolnictvím velké zkušenosti, položili jsme jí několik otázek z její dobrovolnické praxe.

Proč dobrovolnická činnost? Co to pro tebe znamená?

Než jsem šla na vysokou školu, měla jsem vystudovanou střední z úplně jiného oboru, tak jsem se chtěla více přiblížit praxi, protože vím, že ta je jiná než teorie. Také jsem se chtěla více dozvědět o problematice práce s osobami s mentálním postižením a získat praxi do budoucna. Má to pro mě i osobní přesah, protože jsem vždy měla tendence pomáhat druhým. Dobrovolnictví mi to umožňuje naplňovat.

Proč ses rozhodla právě pro Pferdu?

Pferda sídlí v místě mého bydliště, takže ho můžu často a pravidelně navštěvovat. Navíc se chci profesně orientovat na osoby s mentálním postižením, a právě tady je možné se dozvědět co nejvíce.

Jaká je tvá náplň dobrovolnické činnosti?

Pracuji přímo s uživateli, pomáhám jim s nakupováním, provádím s nimi výchovně-vzdělávací činnosti, nacvičuji s nimi jednotlivé dovednosti potřebné pro samostatné bydlení, také s nimi vařím. Moje práce je v podstatě stejná, jako vykonává placený terapeut, co se týče přímé práce s uživateli služby. Mohu si toho proto hodně vyzkoušet v praxi, pracovat na sobě, abych byla co nejvíce připravená pro výkon sociální práce, kam bych chtěla po škole zamířit.

Je něco, co tě překvapilo? Co tě nejsilněji zasáhlo?

Asi jsem ničím překvapená nebyla, jelikož jsem se už s hodně věcmi setkala v rámci školních praxí. Vím ale, že pro hodně lidí je taková práce náročná, protože existuje mnoho předsudků. Lidé osoby s mentálním postižením zbytečně litují a bojí se s nimi jednat narovinu, třeba aby jim neublížili, nebo se obávají, že by jim nerozuměli. Myslím, že hodně lidí by mohlo překvapit, že jsou to normální dospělí lidé se vším, co k tomu patří, a není potřeba dělat mezi nimi rozdíly.

Má podle tebe tréninkový byt smysl?

Určitě má. Přijde sem člověk z rodiny nebo ústavu, který některé činnosti nemá možnost ve svém prostředí vykonávat a v bytě ho naučíme v těchto činnostech samostatnosti – protože neděláme nic za uživatele, pouze jim ukážeme, jak se co dělá a snažíme se, aby dané činnosti zvládli časem samostatně. Věřím tomu, že až budou stávající uživatelé byt opouštět, všichni zvládnou žít samostatně, popřípadě s nějakou malou mírou podpory.

Co ti dobrovolnictví v Pferdovi přineslo?

Spoustu věcí, zadarmo vlastně nepracuju. Díky Pferdovi jsem získala obrovskou zkušenost, nové přátele, sebepoznání a hodně věcí se tu naučím i já sama. Třeba vařit. A to všechno se penězi rozhodně nahradit nedá.

Doporučila bys něco dalším lidem, kteří zvažují, zda je dobrovolnictví pro ně vhodné?

Určitě neváhejte a jděte do toho. Získáte mnoho zkušeností, vyzkoušíte si, na co všechno máte, a navíc budete mít radost z toho, že děláte něco pro dobrou věc. Myslím si, že je důležité, aby si lidé pomáhali, tak proč třeba nezačít u Pferdy?

Touto cestou bychom chtěli Ivetě poděkovat za čas strávený s námi a možná inspirovat někoho dalšího, koho by lákala seberealizace tímto směrem. Dobrovolník je člověk dobré vůle, člověk, který má pocit, že dělat něco pro druhé není ztrátou času a takový člověk se u nás neztratí. Pokud máte zájem si o dobrovolnictví ve Pferdovi zjistit podrobnosti nebo byste chtěli rovnou začít, kontaktujte Jana Syrového (tel.: 737641206) pro služby Tréninkový byt a Takový normální život, nebo slečnu Zuzanu Skřičkovou (tel.: 722922433) pro služby Tréninková kavárna a Tréninková pekárna. Projekt Tréninkový byt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ⋌(Pferda)