„Jako město je prvně připomínáno v roce 1298 za vlády Václava II., kdy bylo hradiště pravděpodobně povýšeno Přemyslem Otakarem II. na královské město, patřící od roku 1307 manželce Václava II. Elišce Rejčce jako věnné město českých královen,“ píše se k historické události na webových stránkách města.

Pomyslné stříbro patří obci Starý Ples u Jaroměře, o níž se historické prameny zmiňují už v roce 1186. Její osud však ovlivnil císař Josef II., který dal roku 1780 stavět novou pevnost. Josefovu však Ples stál v cestě, proto byla prostřední část obce zbourána a její obyvatelé vystěhováni.

Nejstarší osídlení:Jaroměř           rok 1126
Starý Ples              1186
Police n/M              1213
Provodov               1213
Bělý                      1241
Stárkov                 1250
Náchod                  1254
Martínkovice          1255
Petrovice               1255
Broumov               1256

To okresní město Náchod je ve srovnání s Jaroměří téměř o 120 let mladší. „Jméno Náchod se poprvé vyskytuje v písemných pramenech v roce 1254 a vzniklo zcela přirozeně jako označení místa, kterým se chodí nebo prochází,“ přibližují historii oficiální internetové stránky města.

Na osidlování severní části Náchodska, které bylo až do začátku 13. století převážně jen neprostupným pralesem, se podíleli mniši. Počátky Broumovska a Policka jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech – břevnovskými benediktýny. „Ti v roce 1213 získali darem od krále Přemysla Otakara I. území dnešního Broumovska a Policka s malou osadou benediktinských poustevníků a dřevěným kostelem P. Marie na místě nazvaném Police, a o čtyřicet let později zahájili jeho kolonizaci,“ připomínají dávnou historii webové stránky města Broumova.

Bohatou historickou minulost má i obec Černčice, o níž je první písemná zmínka z roku 1318. Letos je to tedy krásných 700 let a v obci se chystají, že toto výročí po prázdninách náležitě oslaví. „Připravujeme oslavy výročí obce na 8. září. Zatím ještě dolaďujeme program,“ říká černčický starosta Ladislav Tylš.