se hradily náklady lektora na výuku hry na hudební nástroje (klavír, zobcová flétna) a zpěvu (sborového i sólového). Děti si „v teple domova“ rozšiřovaly znalosti v hudební nauce, dovednosti ve zpěvu a hře na hudební nástroje. Následně

několikrát předvedly na veřejnosti, co se naučily.

Foto: DD Sedloňov