V nově vznikajícím centru bude umístěno vodárenské řídicí středisko, které bude dohlížet na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum bude využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho), nebo při výpadku elektrické energie. Pracovníci dispečinku zde budou mít veškeré informace pro případné nouzové zásobení pitnou vodou, centrum bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony.

Nové krizové centrum umožní efektivní řízení vodárenského provozu v oblasti. „Celý projekt by měl být hotov ve druhé polovině roku 2019, náklady na jeho realizaci přesáhnou 80 milionů korun a jsou hrazeny výhradně ze zisku společnosti Královéhradecká provozní a Veolia Česká republika. Tyto náklady se nikterak nepromítnou do ceny vodného a stočného,“ doplňuje k tomu František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace.