Čistírna odpadních vod umístěná v areálu bývalého hradeckého masokombinátu Salma původně čistila jen odpady z podniku. Nynější majitel, firma Purum, však usiluje o to, aby zařízení mohlo čistit odpady obsahující těžké kovy a nebezpečné chemikálie.

Zatímco vedení Hradce Králové proti tomuto záměru od začátku bojovalo, úředníci kraje se k němu naopak stavěli vstřícně. Městu však došla trpělivost a minulý týden dalo podnět České inspekci životního prostředí, aby byl provoz této nebezpečné čističky zastaven.

„Provozovatel zařízení nakládal s odpadními vodami v rozporu se zákonem, navíc mu nebyla prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami, takže od 12. února vypouští odpadní vody nelegálně a dochází zde k závažnému ohrožení životního prostředí,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Součástí podnětu k zastavení provozu čistírny odpadních vod je podle něj i výzva k zahájení řízení o udělení pokuty za nelegální provoz čistírny.

Na to, že čistička je pro životní prostředí velmi nebezpečná, už v minulosti upozorňovali zástupci VAK Pardubice, obec Opatovice nad Labem či spolek Zdravý a bezpečný Březhrad. Opakovaně varovali, že zařízení ohrožuje hlavně zdroje pitné vody, které se nacházejí jižně od Hradce Králové a zásobují vodou na 200 tisíc lidí, a hrozí také zničení oblíbeného opatovického písníku. Čistička navíc v létě zamořuje okolí nesnesitelným zápachem.

Kritici: Způsob kontroly je směšný

Odpůrci čističky řadu let poukazují na to, že zařízení je ve špatném stavu a že téměř 70 let stará kanalizace, která z něj odvádí odpadní vody do Labe, je stará a nevyhovující.

Podle odborníků navíc únik jedovatých látek nemusí být vůbec zpozorován a terén na jih od Hradce Králové je tak propustný a zranitelný, že šíření uniklého kontaminantu by bylo velmi rychlé a odstraňování škod nesmírně dlouhé a nákladné.

Provozovatel čističky má sice stanovené limity a kontroly, ale podle svědků jsou zcela nedostatečné a někdy až směšné.

„Zjistili jsme, že jednou ze základních kontrol je zkouška čichová, kdy si zaměstnanec čističky nabere materiál, čichne si k němu a sám zváží, zda je vše v pořádku,“ upozornil Deník před časem Aleš Bezrouk z Březhradu. Další zkoušky a kontroly jsou prý velmi podobné.

Hradecký magistrát žádost firmy Purum o čištění nebezpečných odpadů opakovaně zamítl, Krajský úřad v minulosti město proti čističce nepodpořil a udělil jí integrované povolení k provozu, které však vzápětí zrušilo ministerstvo životního prostředí. Loni krajský úřad firmě Purum vstříc nevyšel a neprodloužil jí povolení k vypouštění odpadních vod.

Vyjádření firmy Deník zjišťuje.