Radnice se rozhodla projekt rozdělit na dvě části. Žádost je zvlášť na sudé etapy 2 a 4 a zvlášť na liché 3 a 5. Sudé etapy s se týkají oprav lokalit u polikliniky, kde by se měla zrekonstruovat křižovatka a vybudovat nové podzemní garáže. Liché opravy pak zahrnují kruhovou křižovatku přezdívanou „vajíčko“ a opět nové podzemní garáže.

Před podáním žádosti na stavební úřad muselo město získat podpisy aspoň 75 procent vlastníků bytů na Benešovce, kteří jimi vyjadřují souhlas se stavbou. Ačkoliv se to povedlo, obyvatelé ulice na straně u polikliniky stále nemají vyhráno. Podle náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS) hrozí u sudých etap přerušení řízení. Problém u sudých etap totiž představuje spor s majitelem společnosti Emko Milan Moupicem, který má prodejnu v nebytovém prostoru, ze kterého by musel kvůli plánovaným pracím odejít. „Pokud se toto nezvládne rozumně vyřešit, bude muset být pravděpodobně územní řízení na sudé etapy přerušeno do vyřešení souhlasu,“ řekl k tomu Bláha.

Smlouva v červnu?

Náměstkyně pro oblast správy majetku Věra Pourová (ANO) ale věří, že k ničemu takovému nedojde. „Věřím, že se pan Moupic tváří v tvář otázce, zda budeme opravovat Benešovku nebo se kvůli němu opravovat nebude, rychle rozhodne. Dohodli jsme se, že se pokusíme odstranit překážky mezi námi a ráda bych během června předložila radním a zastupitelům smlouvu o dohodě,“ vysvětlila Pourová. Dohoda by měla spočívat ve směně nebytových prostor, díky které by měla prodejna přesídlit asi o 50 metrů. Deník oslovil i Milana Moupice, ten o jednáních ale odmítl hovořit.

Podle Bláhy je teď potřeba vyřídit další administrativní úkony. „Zpomaluje nás také zákon, jelikož i když máme potřebné souhlasy až na skutečné výjimky, tak musíme ty, kteří souhlas nedali, obeslat a informovat. U takového množství účastníků řízení je to časově náročné,“ doplnil náměstek primátora. Stavební úřad teď zase bude kontrolovat dodané podpisy. Bláha v této souvislosti věří, že územní rozhodnutí město získá do konce letošního roku.

Další postup

Zisk souhlasů vlastníků bytů a podání žádosti o územní rozhodnutí jsou stále jen začátkem dlouhého procesu. Po zisku územního rozhodnutí musí radnice zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a podat žádost o stavební povolení. Po jeho vydání projektant zpracuje zadávací a prováděcí dokumentaci, na základě které město vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele, „To by v případě příznivých podmínek mohlo být vypsáno v roce 2023,“ řekl už dříve Bláha.

Zatímco revitalizaci prostřední části nejlidnatější ulice v Hradci Králové dokončila radnice už před šesti lety, na tolikrát slibované pokračování se zatím stále čeká.