Stálá klientela

Letošní sezonu hodnotí kastelán Dalibor Urban jako vcelku vydařenou: „Přišlo k nám zhruba jedenáct tisíc návštěvníků, jen o něco málo méně než loni. Návštěvnost hradu je už po několik let v podstatě stejná. Díky tomu, že jsme objekt zaměřený spíš na pěší turisty než na milovníky památek, propad návštěvnosti nás nezasáhl. Vstupné je relativně levné: padesát korun. Naše klientela je víceméně stálá. Lidé k nám přijdou, ať je hezky nebo ošklivě, ať mají peníze nebo ne."
K osvědčeným podnikům, které se už tradičně objevují v kalendáři akcí litického hradu, patří setkání astronomů amatérů Litické hvězdobraní či výukový program zaměřený na řemesla pořádaný se Sdružením Neratov pro žáky základních škol. Stěžejní akcí je i Litické šermování, kdy návštěvníky zve na výlet do středověku společnost pro historický šerm a dobový život Armagedon. Na hradu byla také uspořádána akce s Četnickou pátrací stanicí Pardubice, sdružením, které se zajímá o historii československého četnictva a jednotek Stráže obrany státu.   „Tyto akce už mají tradiční charakter a rádi bychom je uspořádali i v příštím roce," uvedl kastelán Dalibor Urban.

Chybí peníze

Sanační práce na hradě sice pokračují, ale v omezeném rozsahu, na opravy  nejsou peníze.
Litice, podobně jako jiné méně známé hrady u nás,  musí vycházet se svým skromným rozpočtem, bez finančních injekcí státu skončily plány na jeho opravy  u ledu. „Asi před dvěma, třemi lety jsme přišli o program záchrany architektonického dědictví, z tohoto fondu ministerstva kultury se přestaly přidělovat prostředky státním památkám. Od toho zdroje financování jsme odříznuti a nový jsme nenašli. Práce financujeme z vlastních prostředků, které nejsou veliké. V letošním roce jsme z vlastního rozpočtu investovali do záchrany pískovcových portálů, to znamená ostění okolo dveřních a okenních otvorů. Jsou to originály z poloviny 15. století, z dob Jiříka z Poděbrad, to nejhodnější, co na hradě je," vysvětlil kastelán.
V říjnu bude hrad otevřen už jen po dva víkendy v době od 9 do 16 hodin, od listopadu bude uzavřen. Nová sezona začíná v dubnu.  „Až se hrad uzavře pro veřejnost, čeká ho údržba, která se nedá provádět za běžného provozu, například nátěry a opravy drobného rozsahu, hlavně nás však čeká úklid celého areálu," zmiňuje Dalibor Urban práce, které je třeba udělat  ještě před tím, než bude hrad zazimován. Dokud nenapadne sníh, je prý na hradě stále co dělat, a to samé pracovní nasazení začíná, když na jaře   „sleze".