"Rozhodli jsme se to změnit tím, že v případě potřeby vyrazí na místo nejprve místní dobrovolní hasiči, kteří budou důkladně vybaveni a proškoleni. Věřím, že tímto způsobem zachráníme mnoho životů, byť si přeji, aby výjezdů bylo co nejméně,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Z toho důvodu byla ve středu 18. prosince uzavřena dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Královéhradeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a obcemi Adršpach, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří a městy Rokytnice v Orlických horách, Teplice nad Metují a Žacléř - jako zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

„Hasičský záchranný sbor vytipoval šest jednotek požární ochrany, které jsou připraveny spolehlivě pokrýt vybrané lokality, a předjednali jsme s nimi zapojení do této činnosti. Zahrnutí do systému poskytování první pomoci je nad rámec běžných hasičských činností," zdůraznil ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl.

"Při výběrů byly zohledněny dojezdové časy, díky kterým mají dobrovolné jednotky potenciál být v místě události s předstihem. Při tom se zohledňuje čas potřebný k výjezdu předurčené jednotky od vyhlášení poplachu a doba jízdy na místo zásahu,“ dodal. Dobrovolné hasiče přitom bude možné podle uzavřené dohody vyslat na místo i při dočasné nedostupnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby.

Náklady na zajištění potřebného zdravotnického vybavení, jako je například transportní plachta, dlahy, obvazy či AED defibrilátor, uhradí až do výše 85 tisíc korun na jednotku kraj, stejně jako výdaje spojené s poskytnutím pomoci včetně zdravotnického materiálu. Odbornou přípravu zajistí instruktoři zdravotnické záchranné služby.