Již 12. září od 17 hodin se bude konat přednáška v jídelně Základní školy Rokytnice. Týkat se bude právě domácí hospicové péče.

Další akcí bude benefiční koncert pro hospic Setkání, který se uskuteční 29. září od 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. Vystoupí na něm místní Sbor z hor a pěvecký sbor Stříbrňák. Výtěžek z koncertu bude věnován na provoz domácího hospice.

Poslední přednáškou v září bude ta ve vamberecké knihovně. Koná se 29. září od 18 hodin. Na ní se představí zakladatelka domácí hospicové péče v Česku Jana Sieberová. Přednáška nese název Není jen důležité dobře žít, ale je velmi důležité dobře zemřít.