Jednou ze dvou organizací zapojených do projektu Transformace sociálních služeb, jsou také Barevné domky Hajnice. Ty díky dotacím budou moci zrušit týdenní stacionář v Markoušovicích, který je v méně vyhovujícím prostředí pro jejich klienty.

„Hovoříme o transformaci, ale ta by se neměla týkat jen změny bydlení, ale naprosto celé organizace. Myslím tím způsob poskytování služeb či chování personálu," myslí si Lenka Škarková, ředitelka Barevných domků Hajnice.

Dodala, že nové domácnosti vzniknou především ve velkých městech. „Vybírali jsme lokality podle dostupnosti dalších návazných sociálních služeb, druhé hledisko bylo také, odkud lidi, kteří se tam budou stěhovat, pocházejí," říká Lenka Škarková.

Podle ní je důležité, aby měli hendikepování nejen kvalitní bydlení, ale také se mohli věnovat nejrůznějším aktivitám, které jim nabízejí ale jen větší města.

Na projekt Podpora transformace sociálních služeb v České republice bylo vyčleněno 136 milionů korun, na nákup, stavbu a rekonstrukce bytů a domů je připraveno celkem 1,3 miliardy korun. V Česku se projekt týká 32 ústavních zařízení, zlepšení podmínek se dočká na 3800 lidí s postižením.

Peníze v Královéhradeckém kraji putují právě do Barevných domků Hajnice a také do Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Kraj spravuje celkem 24 sociálních zařízení včetně domovů pro seniory. „Chtěli bychom vytipovat další zařízení a také zde uskutečnit změny. Transformaci kraj plně podporuje," tvrdí Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Projekt připomíná také výstava fotografií Jindřicha Štreita Život místo ústavu, která je do konce ledna otevřena v prostorách hradeckého hlavního nádraží. Výstava zavítá ještě do Libereckého a Středočeského kraje.

„Sociální problematice se věnuji už od šedesátých let. Mohu proto srovnávat a od Sametové revoluce je proměna patrná," říká fotograf Jindřich Štreit.