Když totiž anglicky vyslovíte 4. května - May the fourth, zní to podobně, jako byste říkali notoricky známou filmovou větu „May the Force be with you“ - tedy „Síla tě provázej“. Tento den si vtipně připomnělo i krajské hejtmanstí, jež svoji budovu zařadilo do děje hvězdné bitvy, jež odnesla Bílá věž.