Hejtman hradeckého kraje Jiří Štěpán v úterý udělil pamětní medaili vysokoškolskému profesorovi Vladimíru Wolfovi z Trutnova, nezdolnému předsedovi trutnovského Klubu seniorů Miroslavu Šafaříkovi, historikovi a řediteli Galerie antického umění v Hostinném Tomáši Andělovi, starostovi Žacléře Miroslavu Vlasákovi, místostarostovi Úpice Karlu Šklíbovi a také Haně Novotné za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům. Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzal plukovník Radek Vymlátil z Trutnova, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Profesor Vladimír Wolf si zasloužil krajské ocenění za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie. Zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Miroslav Šafařík získal ocenění za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu. Počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Tomáš Anděl obdržel pamětní medaili za rozvoj společenského života v Hostinném. Celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Miroslav Vlasák byl oceněn za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce. V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy, například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra. Miroslav Vlasák se také výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je rovněž velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

Karel Šklíba byl dekorován za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro Úpici. Stal se spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Radek Vymlátil obdržel Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně za dlouholeté působení v hasičském sboru, v němž vykonává pozici krajského náměstka úseku Integrovaného záchranného systému a operačního řízení.