„Vybrané peníze jsou určeny poškozeným povodní," řekl starosta místních hasičů Jan Hartman. 

Barbora Zemanová