Pro fúzi se vyslovilo třiatřicet členů, proti stály jen tři. Rudolf Cogan (TOP – STAN), Vladimír Záleský (ODS) a Milan Maček (VČ). „Důvody fúze jsou jen zástupné a nic neřeší. Ekonomickou situaci rychnovské nemocnice nezlepší. Uměle je tímto krokem tlačena ke dnu," stojí si za svým Milan Maček.

Ten při rozpravě neváhal a ještě jednou se pokusil zabojovat a přesvědčit zastupitele, aby sloučení nepodpořili. Nebylo mu to nic platné. Přesvědčil jen tři. Zbylí přítomní zastupitelé se shodli s radní Janou Třešňákovou, která jako gestorka zdravotnictví návrh předkládala.

Sloučení prý "špitál" nezničí

Výsledky hlasování:Bezmála dvouhodinovou rozpravu  rozpůlila pauza na oběd.
Pro: 33Zdržel se: 5Proti: 3
Fúzi odmítali:
Milan Maček (VČ),
Rudolf Cogan (TOP –  Stan)
Vladimír Záleský (ODS)

„Cílem fúze není zlikvidování Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Naopak je jím zajištění péče v obou nemocnicích a to jak v rozsahu nasmlouvané s pojišťovnami, tak i v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje zdravotnictví kraje," objasnila radní.

Rychnovská nemocnice se již dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy. Přestože došlo již k úsporným opatřením, propadu to nezabrání. Problémem je úhradová vyhláška pojišťoven. Propad příjmů se za první čtyři měsíce roku pohybuje  kolem 42 milionů. Kraj podle radní Jany Třešňákové každoročně na fungování rychnovské nemocnice doplácí sto milionů. Fúze by podle zastupitelů měla pomoci. Oba špitály už mají od konce roku 2011 společné vedení. 

„Z mého pohledu je to profesionální záležitost. V ekonomické situaci, v níž se rychnovská nemocnice nacházela v době mého příchodu, jsem navrhl určité řešení. To bylo po celou dobu terčem kritiky, ale nikdo přitom nepřišel s žádnou jinou variantou," říká současný ředitel rychnovské i náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Právě on patří mezi „otce" myšlenky na spojení obou špitálů. Podle něj je to jediná možnost, jak pomoci nemocnici ve velmi špatné ekonomické situaci, kdy na ni kraj doplácí až sto milionů ročně. „Dnes zastupitelstvo rozhodovalo o tom, zda se uskuteční změny, které povedou ke zlepšení situace, nebo bude pokračovat současný stav. Rozhodnutím zastupitelstva se změnil pouze systém řízení," poznamenal ředitel.

S ním nakonec souhlasila valná většina zastupitelů. „Fúzi jsme zažili již několik, kupříkladu nemocnici v Jičíně a Novém Bydžově. Jako taková je jeden z kroků či nástrojů díky nimž je možné zlepšit současný stav v krajském zdravotnictví," poznamenal Miloslav Plass (ODS).

Propojení ekonomik by prý mělo pomoci

Pravě snaha centralizovat nemocnice a do budoucna je sjednotit pod jeden subjekt s jednotným vedením a ekonomikou, je jedním z cílů krajského vedení.
S tím však nesouhlasí starosta Borohrádku a taktéž krajský zastupitel Milan Maček (VČ). Sám přišel s peticí proti fúzi, jíž podepsalo 44 starostů z Rychnovska. Podle něj fúze není žádným řešením ekonomické situace rychnovské nemocnice.

„Pokud propojíme obě ekonomiky, pak už to bude nevratný krok. Nikdo tady nebere v potaz, že rychnovská nemocnice nyní vede spor o doplacení zdravotních výkonů s VZP a je velmi pravděpodobné, že jej vyhraje. V tu chvíli by se její ekonomický stav velice vylepšil, avšak pokud bude již sloučena s náchodskou nemocnicí, která se také potýká s finančními problémy, žádný zisk to nepřinese," argumentoval Milan Maček.

Argumenty proti:• Přesun lukrativních oborů do Náchoda, aby byly po nákladné rekonstrukci využity kapacity tamní nemocnice.

• Kvůli společnému IČu nebude možné žádat o dotace na opravy rychnovské nemocnice, protože největší část financí půjde na opravu náchodské nemocnice.


Tento argument však zpochybnila sama Jana Třešňáková, radní odpovědná za oblast zdravotnictví. „Soud ještě nebyl ani zahájen a není tak možné předjímat, jak dopadne," doplnila.

Osud nemocnice: Rozpaky, obavy i doufání

Argumenty pro:• Silnější subjekt bude mít lepší vyjednávací pozici vůči zdravotním pojišťovnám i dodavatelům.

• Objem poskytované péče se zněkolikanásobí.

• Těsnější odborná spolupráce.

• Úspory mezi ekonomickým personálem.

Reakce z rychnovského okresu na schválení fúze oblastní nemocnice s náchodskou jsou spíš rozpačité. „Sloučení je ekonomickou záležitostí, takže nedokáži odhadnout, jaké dopady může mít po odborné stránce. K likvidaci nemocnice by ale mohlo dojít i bez něho. My jako zaměstnanci do rozhodovacího procesu nevidíme, takže je těžké něco hodnotit," řekl Martin Sajdl, lékař rychnovské interny.

Ten také připustil, že s obavami z budoucnosti se lze mezi personálem setkat. Spíše než na sloučení bude podle něj záležet na dalších krocích kraje jakožto zřizovatele nemocnice.

Obavy z nejisté budoucnosti neskrývá ani řada starostů z Rychnovska. Případné utlumení provozu v rychnovské nemocnici, jímž argumentují odpůrci slučování, by mělo negativní dopad především na  horské oblasti okresu.

„Obávám se, že časem to dopadne jako s opočenskou nemocnicí. Kvůli nejistotě totiž začnou postupně odcházet lékaři a kvalita půjde dolů," řekla Hana Ježková, starostka Sedloňova.

Ze sousedního Deštného zaznívá úplně stejný názor. „Vím, že zastánci fúze zánik vylučují, ale je jasné, že většina investic bude směřovat do Náchoda. Časem může někdo říct, že stav rychnovské nemocnice je nevyhovující. A jednotlivá oddělení se budou zavírat. Nakonec může nemocnici nahradit léčebna dlouhodobě nemocných," má obavy starostka Alena Křížová.

Vývoj situace:• listopad 2011 – nástup Miroslava Vávry, ředitele náchodské nemocnice, na místo ředitele rychnovské nemocnice
• srpen 2012 – nemocnici navštívil hejtman, který ubezpečoval o tom, že kraj má zájem na zachování péče v dosavadním rozsahu
• konec roku 2012 – první plány na fůzi obou nemocnic
• leden 2013 – výzva starostů Kostelecka a Dobrušska proti sloučení
• únor 2013 – prohlášení starostů Rychnovska, kterým deklarovali zájem o zachování nemocnice v Rychnově nad Kněžnou