Radnice se v posledních dvou letech snažila k zabezpečení pořádku ve městě využívat deseti instalovaných fotopastí. Byly strategicky rozmístěny ve veřejném prostoru tak, aby napomohly k odhalení případných aktérů protiprávního jednání.

Časově náročné zpracovávání pořízených mělo na starost vedení města. „K mnoha odhalením nám sice pomohly, ale letos je nahradí kamerový systém,“ uvádí starostka Hana Masáková a vysvětluje důvod změny. „Práce s často nejednoznačnými výstupy je zdlouhavá. Také dochází k odcizení fotopastí nebo jejich záměrnému poškozování,“.

Na systém s celkem osmi kamerami má město z rozpočtu vyčleněno sto padesát tisíc korun. „Realizace je zatím v plenkách,“ říká místostarosta Karel Žižka. Rada města rozhodla o výběru dodavatele kamerového systému, který se stane firma z Libáně. Kamery budou střežit Hilmarovo náměstí, výjezdy z města směrem na Libáň, Jičín a Poděbrady. Vandalové budou pod dozorem u hřbitova i v místním parku. Dozoru neuniknou ani místa, kde stojí kontejnery.

Potíže vznikají u nedaleké skládky. „Lidé tam odvážejí věci, aby za to nemuseli na sběrném dvoře platit,“ popisuje Žižka. Možnost instalování kamery u skládky je v řešení, jelikož tam není vedená elektřina.

Právě v nedaleké Libáni se kopidlenští radní nechali inspirovat. Kamerový záznam z dění v centru Libáně má na starost policie v Kopidlně.