„První etapou je rekonstrukce hlavního i tréninkového hřiště. Z výběrového řízení vzešla cena 7,5 milionů včetně DPH. Práce mají být zahájeny 23. dubna a pokračovat do 10. července,“ říká místostarosta města Martin Pour.

Peníze mají Hořičtí v rozpočtu. Následně dojde k demolici kabin, které nahradí v příštím roce nové zázemí.