Zásadní pro Dvůr Králové nad Labem může být výrok soudu, který má zaznít v půlce ledna. Pokud totiž justice uzná nárok správce čistírny firmy Evorado jako oprávněný, bude muset město zpětně doplatit desítky milionů korun za čištění vody. Podle revizního posudku by částka za období od 29. června 2005 do 31. prosince 2013 mohla činit až 80 milionů korun. Tak velká suma by mohla výrazně ovlivnit plány dvorské radnice. „Podle výsledku soudního jednání bychom se totiž mohli vrátit k rozhovorům s vlastníkem, zda by byl ochotný nám čistírnu prodat a případně za kolik, nebo zda nám zůstává jako jediná varianta stavět vlastní čistírnu,“ řekl královédvorský starosta Jan Jarolím.

Město si kvůli sporu už od roku 2015 odkládat stranou peníze, aby případně mohlo částku uhradit. Na účtu mělo loni v listopadu připraveno přes padesát milionů korun.

Radši by ale ušetřené finance nasměrovalo do budoucnosti. Proto chce souběžně vyjednávat s Evoradem nejen o aktuálních cenách za čištění, ale i možném odkupu čistírny.

V roce 2015 ji firma nabídla městu za zhruba 300 milionů korun, ale radnice tehdy návrh odmítla. Obávala se, že by musela ještě další velké částky vynaložit do modernizace. Chtěla si radši postavit vlastní. Dokonce na ní získala dotaci, ale veřejnou zakázku napadl jeden z účastníků a projekt se zbrzdil. Protože by se ho nepovedlo dokončit ve stanoveném termínu, radnice ho zastavila a dotaci vrátila.

Loni se Dvůr ucházel o dotaci znovu, ale se žádostí o podporu stavby nové čistírny za zhruba 182 milionů korun neuspěl.

Podle starosty nyní čeká radnici složité rozhodování, zda kupovat stávající čistírnu nebo stavět novou. V obou případech totiž půjde o mimořádnou investici. „Nejde o řády desítek milionů korun, ale stamilionů. Pro město naší velikosti by to byla obrovská zátěž do budoucna, takže se musí velice zodpovědně přemýšlet, kterou cestou se vydat. Kdyby byla špatná, tak to město postihne zásadním způsobem,“ zdůraznil Jan Jarolím.

Město navíc potřebuje spoustu peněz na opravu vodovodní a kanalizační sítě. Jen pro letošek 16 milionů korun a na nejbližších deset let minimálně 184 milionů. „Kdybychom ji chtěli opravit najednou, miliarda by nám nestačila,“ prohlásil Jarolím.

Nechce si proto zavřít ani jednu z variant řešení problému. Tou třetí totiž může být pokračování současného stavu, ale za výhodných podmínek. „Neříkám, že musíme čistírnu vlastnit, neříkám ani, že musíme postavit novou. Měli bychom ale mít nějaký minimální smluvní vztah s majitelem čistírny,“ naznačil starosta.

Přestože momentálně spor města se soukromou společností řeší soud, nastal podle Jarolíma ve způsobu jednání mírný posun k lepšímu. „V uplynulých třech letech jsme absolvovali několik schůzek a rozhodně nelze říci, že jsme se nehnuli z místa.“

Neměla by se tak opakovat vyhrocená situace z roku 2012, kdy majitel na dva dny čistírnu odstavil a nevyčištěné splašky tekly přímo do Labe. „Tehdy to nepřineslo nic ani jedné straně. V roce 2014 jsem proto uzavřeli džentlmenskou dohodu, že taková situace už se nesmí stát,“ dodal královédvorský starosta Jan Jarolím.