Jejím cílem je propagovat památky a atraktivní turistické lokality. Hra potrvá až do září 2020. Základem je brožura s herním plánem. Během pobytu mohou návštěvníci získávat na vybraných místech známky, které nalepí do herního plánu, nebo do něho obkreslí piktogramy při návštěvě tzv. bezobslužných míst. Lidé navštíví atraktivity jako přehrada Les Království, Čertovy hrady, Zátlucké rybníky, Areál Žireč, Braunův Betlém, hrad Pecka, Sochařský park v Hořicích a další místa.

Brožuru si lidé mohou vyzvednout třeba v Městském muzeu ve Dvoře Králové, Safari Parku nebo v informačních centrech v Kuksu, Dvoře Králové a na přehradě Les Království. Účastníci se mohou zapojit také do soutěže o ceny, výherci se mohou těšit třeba na pobyty v regionálních ubytovacích zařízeních nebo na let s instruktorem, dárkové poukazy do restaurací a kaváren a další zajímavé ceny.