Na podzim při čištění těchto uměle vytvořených úkrytů vyhodnocují odborníci jejich obsazenost a využití. „Již loni jsme se přesvědčili o tom, že má projekt smysl, protože budky ptáci využili zhruba z poloviny. Letos je obsazenost již téměř 75 procent, v lokalitě městského hřbitova dokonce 100 procent,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Milan Šimek.

Zatímco v loňském roce budky využily čtyři druhy ptáků, letos pracovníci odborné firmy při údržbě narazili na dokončená hnízda osmi druhů. „Sýkorníky využívaly zejména sýkorky koňadra, modřinka a uhleníček, dále se tam zabydleli brhlík lesní, lejsek bělokrký a rehek zahradní. Ve špačníkách odborníci objevili hnízda špačka obecného a vrabce polního. Budky pro netopýry využili jako nocoviště nejen ptáci, ale ve třech případech byla prokázána i přítomnost netopýrů,“ konstatoval Milan Šimek.

Nyní je v sedmi lokalitách nainstalováno 72 budek pro ptáky a 8 pro netopýry. Vzhledem k úspěšnosti projektu není tento počet zdaleka konečný. „Také v příštím roce bychom chtěli do vybraných lokalit umístit nové budky, zejména sýkorníky, které ptáci využívají nejvíce,“ dodal Milan Šimek.