„Tato lokalita vzešla i z anketního šetření v roce 2018. Tehdy čtvrtina respondentů označila právě autobusové nádraží za místo, kde se necítí zcela bezpečně. Cílem projektu je tedy monitorovat prostory autobusového nádraží, a tím přispět ke zvýšení bezpečí občanů a zamezit ničení místního mobiliáře,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Jan Štípek.

Náklady na rozšíření kamerového systému budou činit 368 tisíc korun, z dotace město obdrží 313 tisíc korun.