„Hlavní komunikace nyní vede z Vrchlického ulice od centra města do Nedbalovy ulice. Část Vrchlického ulice vedoucí od křižovatky směrem k nemocnici je vedlejší komunikací. Na změnu přednosti jízdy upozorňuje nejen změna tvaru křižovatky, ale také dopravní značení,“ upřesnila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.

Rekonstrukce zahrnovala nejen výstavbu nové křižovatky, ale také vybudování nových chodníků, nového veřejného osvětlení nebo terénní úpravy. Stavebním pracím na křižovatce a chodnících předcházely postupné přeložky, obnovy a opravy inženýrských sítí, včetně plynovodu. „Rychlost a postup prací ovlivnilo vysoké stáří některých sítí uložených v křižovatce. Ceníme si spolupráce všech firem, které se na rekonstrukci podílely a bez jejichž součinnosti by nebylo možné práce realizovat,“ podotkl místostarosta města Jan Helbich. Kompletní rekonstrukce křižovatky ulic Vrchlického – Nedbalova včetně obnovy kanalizace přijde v souhrnu na částku přes 10 milionů korun. V rámci těchto prací město nechalo opravit i část navazující ulice Antonína Wágnera. Zde se nyní buduje nová kanalizace, dojde k opravě chodníků a položení asfaltobetonového krytu na vozovku.