Zajímavý bude hlavně pro matky, které chtějí dát dítko do školky od dvou let. „Ve většině mateřinek dvouleté děti nepřijímají anebo jen výjimečně. My však pro ně máme vyhrazenu speciálně upravenou třídu, kde jim bude věnována zvýšená pozornost," upřesnila místostarostka obce Gabriela Prýmusová.Dvouleté caparty tak rádi přivítají. Přesto musejí rodiče počítat s několika podmínkami. Předně musí být jejich dítko už bez plenek.

Avšak k zápisu mohou přijít i starší děti, pro něž rodiče nemají ještě sehnané místo, anebo se na ně jinde nedostalo.

„V pondělí 20. května se ve školce bude po celý den konat den otevřených dveří, aby se mohli rodiče i s dětmi přijít podívat. Druhé kolo zápisu je pak naplánováno na 30. května od 15 do 17 hodin," upřesnila místostarostka Gabriela Prýmusová.

Mateřinka v podhůří Orlických hor prošla vloni rekonstrukcí a má vlastní dětské hřiště. To by se navíc mělo brzy dočkat i nového vybavení a celkové obnovy. „Rádi bychom to zvládli ještě do konce letošního roku," upřesnila místostarostka. Předškoláci tady využívají dvě oddělení a nezapomínají na ně i se zájmovými kroužky. Mezi ně patří  hra na hudební nástroje, pohybový kroužek, výtvarný kroužek, anebo výuka angličtiny.

Podobně jako na řadě základních škol i tady mívají tématické dny. Děti se tak učí o zvířatech, květinách anebo českých tradicích.