Oba domy jsou jmenovány v kronice v souvislosti s požárem v r. 1803. Z textu víme, že v čp. 11 byla radnice, v níž byla bytem Anna Paroubková, dvanáctka je jmenována jako dům Infeldův.

Dům čp. 11 tedy sloužil jako radnice, zároveň se tu i bydlelo. Obyvatele jmenují matriky a další dokumenty z 19. století, většinou se jednalo o zaměstnance soudu či města. Doklady o živnostech nacházíme v kronice, často se jedná o heslovité texty. R. 1856: „Výčep v radnici měl najatý V. Černý." Roku 1862 vznikla záložna: „Záložna, ačkoliv spolková, pokládána zprvu za ústav obecní a umístěna byla v radnici." R.

1868: „V zimě musil Sokol cvičiti v hostinské místnosti v městské radnici." V roce 1876 zahájila v Opočně činnost městská spořitelna: „Úřední místnost pro spořitelnu byla v městské radnici." A tak se zdá, že do radnice se kromě úřadoven a bytů vešla záložna, spořitelna a výčep, což je vcelku sympatická kombinace. Podle kroniky byla záložna z radnice vypovězena v roce 1894.

A co dům čp. 12? Věřte nevěřte, opět hospoda. U jedné oslavy v roce 1887 kronika uvádí, že hostina byla v hostinci č. 12 na Malém náměstí. Díky matrikám a dalším dokumentům známe i jména hostinských. Jan Efenberg (zemřel r. 1876 ve věku 65 let) a Josef Holub (narozen 1841). Jméno posledního hostinského nacházíme na mapě z roku 1900. Čp. 12 je na ní označeno jako hostinec u Potočků. Velké změny, které přinesl rok 1906, nás čekají příště - v posledním díle našeho putování po opočenských domech.

Dana Marková