Ovšem nebylo to jediné A, které čekalo na své pověstné B. Minule jsme zjistili, že dům čp. 9, nazývaný panský dům, byl majetkem Colloredo – Mansfeldů, byly zde byty a hospůdka, později tu žil kožešník.
Na počátku 20. století už tu hospodského nenajdeme, rovněž obyvatelé se střídali. Zbývá však zjistit, zda jsou pravdivá tvrzení, že zde byly stáje.

Tentokrát měla letopisecká komise práci snadnou, protože pamětníků na stáje se našlo hodně. Mnozí z nich přidali ještě další cennou informaci, a to stání pro kočáry. Stáje byly potvrzeny i několika dokumenty. Velkou vypovídací hodnotu má ocenění nemovitosti čp. 9 z roku 1952, kdy byl dům převáděn do vlastnictví bytového komunálního podniku (uloženo na MěÚ). Kromě popisu domu je v tomto dokumentu uvedeno příslušenství, a to stáje pro koně umístěné na dvoře.

Později se o dům, kde zůstaly pouze byty, starala domovní správa.

„Na dvoře byly stáje, které bydlící využívali k uskladnění všeho možného. V domě byl dokonce zachován i průjezd, kde kdysi stály povozy. Podloubí bylo jako dnes, po celé šířce, ale vlevo (při pohledu z náměstí) se bydlelo, vpravo byl zmíněný průjezd. Byl dost široký, povozy tudy mohly projet na dvůr a vpravo ještě zbylo dost místa pro jejich stání," potvrzuje bývalá zaměstnankyně tehdejší domovní správy Hana Samková existenci stájí a průjezdu. Oboje se totiž udrželo ještě dlouho po skončení éry kočárů a koňských povozů.

Podle dokumentu na stavebním odboru byly stáje zlikvidovány koncem osmdesátých let minulého století. Také průjezd zmizel. Vzal za své v devadesátých letech při úpravách domu na penzion a restauraci, které již prováděl soukromý majitel.

Penzion s restaurací (zvaný V PODLOUBÍ) tu najdete i dnes a málokdo z hostů příjemné restaurace si vzpomene, že místem, kde tak rád sedí, projížděli kdysi koně s vozy či kočáry.

Dana Marková