To první souvisí s domem čp. 256 z minulého dílu. Ten totiž překvapivě stojí mezi domy čp. 36 a 35. Dům čp. 35 je v matrikách z druhé poloviny 19. století označován jako 35a, 35 b. Je tedy možné, že se jednalo o dvojdomek, což se změnilo až koncem 19. století, kdy se objevily první dokumenty o stavbě čp. 256. Ale opusťme svět dohadů a podívejme se na živnosti v domě čp. 35.

Švadleny byly dvě

Podle všech zatím známých zdrojů byl od poloviny 19. století dům spojen s odíváním. Roku 1862 se zde ženil Josef Obst, krejčí. Matrika z roku 1870 uvádí v čp. 35a  Hynka Pitru (nar. 1838), krejčího, a Karolínu Týrovou (nar. 1846), švadlenu. Podle téže matriky byly v čp. 35b švadleny hned dvě – Anežka Jeremiášová (nar. 1826) a Anna Jakoubková (1850). V roce 1899 se ženil hudebník Karel Petr, bral si Emilii Pavlovou, modistku z čp. 35 na Opočně.

V roce 1901 se vdávala Emilie Nováková, dcera souseda a kožišníka v Opočně čp. 35. Tentýž Karel Novák figuruje jako kožišník i v opočenském adresáři z roku 1901. Podle knihy zemřelých pan Novák zemřel roku 1917 ve věku 81 let, je zde uveden jako kožišník a kostelník. Zdá se tedy, že v druhé polovině 19. století našli občané v domě krejčí, švadleny, kožišníka a modistku. Velká změna přišla v roce 1904.

Dostáváme se k momentu, který byl překvapením i pro letopiseckou komisi, ale následující řádky čekají ještě na své ověření a potvrzení. V jednom ze starých vydání Opočenských novin vyšel článek Josefa Jirouška, jenž uvádí, že František Dušek, zakladatel známé Duškovy továrny se sídlem v Nádražní ulici, si původně „najal krámek nad náměstím v Hradební ulici v Opočně. Tam opravoval zbraně, jízdní kola a šicí stroje."

Rok se shoduje i s kronikou města: „Na sklonku roku 1904 zahájil činnost na Opočně nový průmyslový závod, totiž puškařská dílna Františka Duška, která později skladem šicích strojův a velocipédův rozšířena byla."

Není konkrétní

Žádný zdroj neuvádí číslo domu, ale v Opočně se „tak nějak mluví o tom", že se jednalo o čp. 35. Zároveň se „tak nějak neví", kde se tyto zvěsti vzaly. Proto letopisecká komise zajásala při objevu dokumentu z roku 1988 na stavebním odboru.

Žadatelem úprav u domku je Oldřich Dušek, potomek původního zakladatele firmy. Zdá se tedy, že domek čp. 35 stál skutečně na začátku firmy a letopisecká komise Opočno se zkusí spojit s potomky Františka Duška, zároveň přivítá jakékoliv informace, které by původní sídlo firmy potvrdily.

Podle všeho si dům na další živnosti musel počkat dlouhá desetiletí. Současní majitelé jej koupili od Oldřicha Duška v roce 1991 a otevřeli zde galerii. Ta byla umístěna v patře domku a byla zaměřena na současné umělce, v přízemí byla prodejna uměleckých děl a upomínkových předmětů. V roce 1997 se nabídka změnila, několik let tu fungoval prodej ovoce a zeleniny. Od roku 2002 slouží dům už jen k bydlení.

Dana Marková