O takzvaných rozkladech, které začátkem letošního července podal jak ekologický spolek Děti Země, tak společně dvě soukromé osoby proti záměru ministerstva dopravy s výstavbou další části dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic, bude šéf dopravního rezortu Dan Ťok rozhodovat v jednom řízení.

Zároveň ministerstvo formou veřejné vyhlášky potvrdilo to, že rozklady byly podány v řádné době. „Oba rozklady účastníků stavebního řízení jsou přípustné … a byly podány v zákonné patnáctidenní lhůtě,“ stojí ve vyrozumění z ministerstva dopravy.

Podstatnou otázkou však stále zůstává to, kdy by finální verdikt, na němž je závislá další výstavba dálnice, která je páteřní spojnicí Královéhradeckého kraje s hlavním městem, měl zaznít. S největší pravděpodobností a s odkazem na předešlá vyjádření z ministerstva dopravy se bude jednat o měsíce, či dokonce roky zdržení. Celý projekt původně počítal s dotažením dálnice z krajského města do nedalekých Smiřic do roku 2023. V současné chvíli autostráda končí nedaleko obce Stěžery.

Stavební povolení na výstavbu další části dálnice není v současné době platné ze dvou důvodů. Jedním z nich jsou připomínky dvojice soukromých osob, které vlastní pozemky nedaleko Svobodných Dvorů. Z jejich pohledu s nimi ministerstvo, respektive Ředitelství silnic a dálnic nevyřešilo využívání jejich pozemků. Podle vyjádření zástupců ŘSD však vypořádání se s těmito připomínkami nebude mít zásadní dopad na zdržení výstavby autostrády.

Druhý rozklad však přišel začátkem letošního léta od ekologů. Spolek Děti Země napadl takzvaná závazná stanoviska jednotlivých institucí, která byla pro stavební povolení nutná. Právě námitky ekologů budou pro ministerstvo dopravy daleko větším oříškem, protože se budou muset všechna stanoviska dotčených orgánů přezkoumávat. To bude mít pravděpodobně na zdržení výstavby další části autostrády daleko větší dopad. „Je nutné konstatovat, že se jedná o účelové zdržení zahájení realizace takto významné stavby. Bohužel tímto obstrukčním jednáním ze strany sdružení Děti Země může dojít k zásadnímu zpoždění realizace celé stavby dálnice D11,“ uvedl před časem mluvčí ŘSD Jan Studecký. Oproti tomu zástupci ekologického spolku argumentují tím, že se pouze řídí platnou legislativou. A aby měli šanci se ke stavebnímu povolení vyjádřit, neměli prý jinou možnost než podat právě takzvaný rozklad na rezort ministra dopravy. „Politici totiž svými zákony zařídili, aby spolky povinně podávaly odvolání či rozklady, protože téměř všechny podklady, které se týkají ochrany přírody a životního prostředí, jsou místo správních rozhodnutí jen závaznými stanovisky,“ řekl v polovině léta předseda spolku Miroslav Patrik.