Živnostenské úřady proto převzaly iniciativu a snaží se dotyčné samy kontaktovat. „Ze své zkušenosti vím, že spousta dopravců se o nových povinnostech vůbec nedozvěděla. Věnují se své profesi a novinky jdou mimo ně. Protože si nevšímají ani výzev na internetu, snažili jsme se je kontaktovat přímo," uvedla Dana Ehlová, vedoucí Živnostenského úřadu v Dobrušce.

Přestože úprava se týká pouze těch, kteří k živnosti používají vozidla nad tři a půl tuny, případně auta pro přepravu více než devíti osob, je hříšníků ještě stále dost.

„Lhůta je pouze do pátku, ale asi deset procent provozovatelů, kterých by se to mohlo týkat, nás dosud nekontaktovalo," odhadla Dana Ehlová s tím, že s žádnou „dobou hájení" nemohou provinilci kalkulovat.
Úřady totiž musí v případě nedodání dokumentů do prvního června zahájit správní řízení o odebrání koncese na dopravu velkými vozidly.

Situace je přitom ve všech částech rychnovského okresu obdobná. „Autodopravci by si měli své povinnosti hlídat sami, ale nemalá část z nich nic neví. Proto jsem je raději obvolával sám," řekl Jiří Mašek, vedoucí živnostenského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Odhadnout, jak velkého okruhu lidí se problém týká, ale není podle něj lehké. „Mnozí z těch, kterým jsem volal, oznámili, že již tuto živnost neprovozují a nemají tudíž o zachování koncese zájem. Jiní zase používají jen vozidla do tří a půl tuny," vysvětlil Jiří Mašek.

Přesto i on by se klonil k odhadu deseti procent hříšníků. Ti si buď vše vyřídí do pátku, nebo budou muset žádat o novou koncesi.

„Někdo mi třeba do telefonu poděkoval za upozornění a řekl, že přijde, ale dosud se tu neukázal," doložil vedoucí rychnovského živnostenského úřadu.
Podobné zkušenosti mají i v Kostelci, kde již dopravce upozorňovali prostřednictvím zpravodaje i rozhlasu.

Pro ty svědomité se přitom jednalo pouze o formalitu obnášející dodání několika dokumentů.
„Splnění nových zákonných povinností jsem již doložil. Hlídal jsem si to sám, takže mi nikdo volat nemusel," řekl Jaroslav Cabalka, autodopravce z Rybné nad Zdobnicí.

Kdo musí na úřad a do kdy

Dopravci provozující velká vozidla (nad 3,5 tuny nebo  pro přepravu více než 9 osob) musí prokázat splnění zvláštních podmínek.

Těmi jsou usazení, dobrá pověst, finanční a odborná způsobilost.

Lhůta pro doložení trvá do 1. června 2013.