.Od září se jednotlivá patra začnou plnit vitrínami a exponáty, jež připomenou život a krajinu Orlických hor. „Stavební práce byly dokončeny bez větších problémů. Nyní se dokončuje výtvarný koncept muzea, podle něhož se bude následně tvořit expozice," potvrdil Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách, která objekt vlastní. Muzeum tady bude v nájmu.

„Výše není přesně stanovena. To bude učiněno při podpisu samotné smlouvy. Celkem za deset let by mělo Muzeum a galerie Orlických hor zaplatit deset procent z celkových nákladů na přestavbu sýpky, což tvoří sumu, kterou do stavby investovalo město," upřesnil Petr Hudousek.
Na bedrech Rokytnice pak bude pojištění budovy anebo úrok z dlouhodobého úvěru.

Samotné „zabydlení" muzea a vytvoření expozice potrvá podle odhadu několik týdnů. „Exponáty již máme vybrány a jsou nachystány. Přípravné práce jsou dlouhodobou záležitostí. Expozice bude postavena tak, aby popisovala život a přírodu v Orlických horách," říká Bohumír Dragoun z Muzea a galerie Orlických hor.

Nepůjde však o pouhé místo  plné vitrín a artefaktů. „Chtěli bychom, aby expozice byla propojená. Navíc vznikne pět pracovišť, ke si návštěvníci mohou vyzkoušet tradiční řemesla," doplnil Bohumír Dragoun.

Přesto ale musejí návštěvníci počítat s tím, že na vystavené exponáty si sáhnout nepůjde. „Určitě jim to ale vynahradí netradiční pojetí expozice, celých prostor a již zmiňované dílny," poznamenal Bohumír Dragoun z Muzea a galerie Orlických hor.

Kromě tří pater, v nichž se skloubí nejrůznější exponáty objasňující život a přírodu v Orlických horách, se stane dominantou prostoru velká voliéra, jež prochází všemi patry.

„V ní bude umístěný strom a na něm vycpané modely ptactva. Půjde o zhruba padesátku exponátů," láká Bohumír Dragoun. Dalším magnetem se stane také velký model samotné Rokytnice v Orlických horách.

Ten představí město z období zhruba v polovině 19. století. „Také se nyní natáčí film o Orlických horách, jeho přírodě a životě. Půjde o 3D formát, jež si návštěvníci budou moci v muzeu prohlédnout," doplnil Bohumír Dragoun. Pokud vše půjde podle plánu, pak se prázdné místnosti zaplní do poloviny prosince. Otevřít by se poté mohlo 15.12.