Během prací budou sochy Panny Marie Immaculaty, svatých Petra a Pavla a sv. Jana Evangelisty restaurátorem Petrem Gláserem odborně očištěny a zatmeleny do původního stavu.

Obnova sloupu probíhá pod dohledem Národního památkového ústavu Královéhradeckého kraje, který sídlí v Josefově. Financována je z programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.